BITIS

Sdružení pro bezpečnost informačních technologií a informačních systémů

  Cíl a poslání BITIS

  Přehled vybraných akcí

  Složení výboru

  Sídlo sdružení a kontaktní adresa

  Dotazy, vzkazy, komentáře

Návštěvník číslo : Counter started : 4.2.2000 (on the old web)

Návštěvník číslo: Counter started : 23.3.2003

Cíl a poslání sdružení

a) sdružit odborníky z oblasti bezpečnosti informačních technologií a informačních systémů, kteří chtějí rozvíjet komplexní ochranu a bezpečnost informací a dat v IT a IS, v telekomunikační, výpočetní, fyzické, administrativní, legislativní a morálně-etické oblasti

b) organizovat pro členy odborné aktivity

c) pořádat presentační aktivity pro širší odbornou veřejnost

d) chránit společné zájmy členů před nekompetentním a neetickým.chováním

e) zprostředkovat některé související činnosti, k nimž např. patří vypracování posudků a stanovisek, konzultace k vyhledávání dodavatelů služeb, know-how a bezpečnostních produktů a styk a spolupráce sdalšími relevantními subjekty, českými i zahraničními.

Základní odbornou aktivitou BITIS jsou interní semináře z oblasti informační bezpečnosti, které slouží zejména k diskusi a výměně názorů k aktuálním odborným problémům a s tím souvisejícím legislativně-právním aspektům .

K prezentaci činnosti BITIS pro ostatní odbornou veřejnost (včetně manažerů) slouží veřejné semináře o informační bezpečnosti a další odborně zaměřené akce.

 Zpět nahoru

Přehled vybraných akcí

2000

 4.1.2000

Registrace stanov sdružení na Ministerstvu vnitra pod č.j. VS/1-1/42 364/00-R 6

 12.4.2000

První valná hromada BITIS

 20.4.2000 (veřejný seminář)

16.00 prof. Beni Arazi (Izrael) - "Architektura pro implementaci algoritmů kryptografie eliptických křivek"

 12.6.2000 (veřejný seminář)

16.00 hod : ing.Jindřich Kodl, CSc. - "Bezpečnost a český právní řád"

17.00 hod : Gordon Gothlin - "Computer security with a management approach"

 1.11.2000 (veřejný seminář)

17.00 hod : Mgr. Pavel Vondruška - "Působnost zákona o elektronickém podpisu a výklad hlavních pojmů"

    2001

 3.5.2001 (veřejný seminář)

17.00 hod : Mgr. Pavel Vondruška - "Elektronický podpis (chyby, mýty a legendy)"

18.00 hod : JUDr. Ján Matejka - "Právní aspekty zákona o elektronickém podpisu"

    2003

 16.4.2003 (veřejný seminář)

18.00 hod : RNDr. Jiří Grygar, CSc. "Cesty k unitární teorii z pohledu astrofyziky"

Zpět nahoru

Složení výboru BITIS

Předseda sdružení : Doc. Ing. Jiří PŘIBYL, CSc.

Sekretář : Doc. Oldřich PEKÁREK, CSc.

Pokladník : Mgr. Pavel VONDRUŠKA

Další členové výboru : Ing. František HRON,

Ing. František FENCL,

Mgr. Jan JANEČKO,

Ing.Jindřich KODL,CSc.

Zpět nahoru

Sídlo sdružení a kontaktní adresa

 

BITIS

Katedra telekomunikační techniky FEL ČVUT

Technická 2

166 27 Praha 6 - Dejvice

 

telefon: 02/ 24 35 20 77

e-mail : Pribyl@feld.cvut.cz

Zpět nahoru

Dotazy, vzkazy, komentáře

Sem prosím vepište svůj dotaz, vzkaz nebo komentář. Chcete-li, abychom Vám mohli odpovědět, nezapomeňte se podepsat a napsat svůj e-mail nebo jiný kontakt. Pak jednoduše klikněte na tlačítko odeslat.

Pozor ! Dočasně mimo provoz !

Text

Zpět nahoru


Last edition : 1.12.2003
Copyright (c) - 2000-2003, BITIS / Pavel Vondruška
All Rights Reserved